תגיש לי Things To Know Before You Buy

Hello Deror avi, now the thing is how misleading Google translate is — this time from another side ;) Whether or not the English spot and German Platz appear to be relevant, they may have a different meaning.

יש משהו שאתה יודע? והאם לטעמך הגשת בג״צ ע״י אזרח זו התערבות במינוי? משופט הייתי מצפה ליותר...

For those who created this file, please Notice that The reality that it has been proposed for deletion won't automatically mean that we do not value your type contribution. It basically signifies that a single individual believes that there is some particular issue with it, like a copyright situation.

Be sure to bear in mind to answer and – if ideal – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which concentrate on the nominator will not likely have an impact on the result of the nomination. Thank you!

Wikimedia Commons requires copyright violations quite significantly and persistent violators will likely be blocked from editing.

Note that any unsourced and untagged photographs will be deleted a single 7 days when they have already been uploaded, as described on conditions for speedy deletion.

Notice that any unsourced and untagged photos will likely be deleted a person week after they are uploaded, as described on requirements for speedy deletion.

Although I say semi official, that translation is as official as we're going to get. It absolutely was submitted by Israel towards the WTO. Even though it is not Formal in the feeling that it's legally enforceable, I'd Assume we should be able to utilize it with a few self confidence.

Make sure you recall to respond to and – if acceptable – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which deal with the nominator won't have an effect on the result of the nomination. Thanks!

Remember to possibly file a complete deletion ask for (toolbox bottom still left) or use a fast deletion tag like fast

Should the media also doesn't have a copyright tag, Then you certainly ought to also add 1. In case you made/took the image, audio, or online video You'll be able to use self

Hello, FYI - When you've got uploaded a picture 2 times as it had the wrong identify The very first time, You should utilize the template badname

באצילות הצלת אותה מעצמה. יעצת לה להיכנס לפורפורציות וייעצת לה לא להמשיך ולהשפיל את עצמה, ראוי להערכה.

לא מאמין ליוסף בכלל הכל הצגה שיראה מסכן והצופים קוהים את זה מה זה הצום here הטיפשי הזה אין שום צום יוסף הביתה ישחקןןןן אוכל את כל הדברים אלק אומר אני אוכל רק פירות.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *